Nie si prihlásený - Sekcia 'O nás' 
Z histórie Šachového klubu DOPRASTAV
Krátka história
Šachový oddiel (ŠO) DOPRASTAV Bratislava bol založený v roku 1952 spoločne s Telovýchovnou jednotou (TJ). Jej prvým a dlhoročným predsedom bol Dr. Ernest Nový. Ďalšími predsedami boli Ing. Ján Vlošák, Juraj Kulik a Ing. Ján Sládeček. Po rozpade TJ Doprastav sa šachový oddiel osamostatnil a pod novým názvom Šachový klub Doprastav ŠK DPS funguje dodnes. V roku 2006 došlo k spojeniu šachového klubu ŠK Dunaj Bratislava s naším oddielom. Dnes má ŠK DPS 84 členov a 9 družstiev v ligových súťažiach.
V rokoch 1983 - 87 sa členstvo pohybovalo od 80 do 100 členov.
Súťaže družstiev
Družstvo ŠK (ŠO) DPS hralo v I. SNL v ročníkoch 1973/74, 76/77, 77/78, 78/79, 86/87, 89/90, 91/92 a 92/93. Najväčším úspechom bolo víťazstvo v I. SNL v ročníku 1991/92 a právo účasti v celoštátnej československej šachovej lige (CL). Žial, v roku 1992 došlo k rozdeleniu Československa a CL bola zrušená. Vznikla Slovenská extraliga, v ktorej hrali len 4 družstvá, 3 z CL a naše družstvo, ktoré skončilo na 4. mieste. Okrem nášho „A“ družstva máme pravidelne v súťažiach viac družstiev. Najväčší počet družstiev sme mali v ročníku 2008/09, celkom 11 družstiev.
Turnaje jednotlivcov
ŠK (ŠO) DPS pravidelne poriadal majstrovstvá oddielu (klubu). V posledných rokoch pre malý záujem členov sa MO nekonajú. Populárným bol tzv. Kandidátsky turnaj (KT), uzatvorený turnaj s 12 - 14 účastníkmi, v ktorom bolo možné plniť normu kanditáta majstra (KM). Tento turnaj sa hral až do roku 1983. Od roku 1982 sa hral už ako Memoriál Dr. Ernesta Nového, ktorý umrel v marci 1982. Od roku 1985 sa tento turnaj hrá švajčiarským systémom ako OPEN Doprastav. Dodnes bolo usporiadaných 22 ročníkov. Turnajov sa zúčastnilo celkom 738 šachistov. Niektoré ročníky boli s medzinárodnou účasťou a možnosťou získania ratingu FIDE. Rekordná účasť bola v roku 1999 - 62 šachistov. Najsilnejší bol ročník 2002 - priemerné ELO prvých 10 účastníkov bolo 2 302.
  Najúspešnejší účastníci:
 • Ivan Novák, 4x 1., 1x 2., 2x 3. (účasť 8x)
 • Pavel Čertek, 4x 1. 1x 3. (účasť 8x)
 • Karol Bíro, 3x1., 1x 3. (účasť 4x)
 • Juraj Lipka, 2x 1., 1x 2., 1x 3. (účasť 8x)
  Účasť v turnaji:
 • Halász 14x
 • Jambrich 13x
 • Kebis 12x
Mládež
História
Šachový klub Doprastav sa už viac ako 20 rokov systematicky venuje práci s mládežou v spolupráci s Centrom voľného času Kulíškova 6 v Ružinove v Bratislave. Táto spolupráca priniesla svoje ovocie a vychovala mnoho mladých šachistov, ktorí dnes reprezentujú nielen ŠK Doprastav Bratislava, ale aj iné kluby na Slovensku v extralige či v nižších ligách alebo reprezentovali aj na Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách sveta, predovšetkým v mládežníckych kategóriach (Juraj Lipka, Ján Dudáš, Michal Kujovič, Vojtech Slovik, Dušan Schwarz, Martin Fraas, Zuzana Kováčová, a ďalší.)
Súčasnosť
V súčasnosti sa našej šachovej mládeži venuje pán Boris Rintel, ktorý nadviazal na prácu Juraja Kulika a pred ním svojho otca Ondreja Rintela. Snaží sa objavovať nové talenty pre ŠK Doprastav Bratislava v Centre voľného času Kulíškova 6. V našom šachovom klube vždy privítame mladých šachistov začínajúcich alebo pokročilých a umožníme im šachovo rásť, či už tréningom alebo poskytnutím finančných prostriedkov na účasť na rôznych šachových súťažiach a turnajoch. Prihláška na tréning
FM Stanislav Vlček
Trénerskú aktivitu v rámci klubu ŠK Doprastav vykonáva aj Stanislav Vlček, ktorý priviedol svojich malých zverencov už aj k prvým úspechom. V prípade záujmu použite Prihlášku. V rozhodovaní vám možno pomôže aj nasledovná ukážka z tréningu
Hracia miestnosť
DPS Drieňová
CVČ Kulíškova 6
Myslieť je umenie, umenie sú šachy
 
 
Stránka založená 20.8.2005
©Šachový klub Doprastav Bratislava, created by jogo