2019-01-16Run and Chess 2019
 Druhý ročník Beh a Šach je pripravený, je možné sa registrovať.