2019-01-16Run and Chess 2019
 Druhý ročník Beh a Šach je pripravený, je možné sa registrovať.
2019-01-162% pre šachový klub.
 Ďakujeme za podporu 2% pre klub aj v roku 2019.