Spravodajstvo

Späť

Pošlite nám zaujímavú správu

10 OTÁZOK PRE Karola Pekára            3.12.2008 21:19

Našich 10 otázok sme po prvýkrát položili priamo prezidentovi Slovenského šachového zväzu.

 

1. Kedy a ako ste sa dostali k šachom?

Šach ma naučil otec, keď som mal asi 7 rokov, potom som hrával v ružomberskom klube, v Prahe počas štúdia na VŠ za US Praha a po skončení VŠ v Liptovskom Hrádku a nakoniec za ŠK Liptov.

2. Čo bol pre Vás osobne motivačný faktor stať sa funkcionárom a v neposlednom rade prezidentom SŠZ?

K funkcionárčeniu ma ťahali už v Prahe, po návrate na Liptov som sa však viac venoval hre a rozširujúcej sa rodine. Do VV SŠZ som bol kooptovaný v roku 1991, kde som za prezidentovania P.Petrána, V.Puskailera, G.Šturca a M.Kajana mal väčšinou na starosti ŠTK. Vtedy som mal 33 rokov a mládežnícky elán a nerozvážnosť. Od mimoriadnej konferencie v roku 2003 som bol zvolený za prezidenta. S odstupom času neviem pomenovať svoj motivačný faktor pre ambície na vysoké zväzové funkcie, väčšinou bola dôvodom schopnosť urobiť niečo pre prospech väčšiny bez osobných či lokálnych pohnútok, zvlášť v krízových chvíľach.

3. Aká je hlavná náplň práce prezidenta SŠZ a aké práva a povinnosti mu vyplývajú z tejto funkcie voči členom SŠZ?

Prezident SŠZ nie je zamestnanec SŠZ ani inej športovej organizácie. Pracovať by mal sekretariát  a odborné komisie a prezident by mal koordinovať činnosť, moderovať schôdze a hlavne využívať svoje kontakty na zháňanie peňazí. To som nedokázal, lebo sa na to nehodím, tak som robil ekonomiku, klasifikáciu, komunikáciu s FIDE a „hral som sa“ s elektronickými hodinami, šachovnicami a Swiss-Managerom. Takže nový prezident musí vrátiť funkcii prezidenta pozíciu a náplň, čo urobí zväz moderným, akceptovateľným a dynamickým združením a ľudia ako ja, budú robiť to, čo prináša prospech, na zodpovedajúcej pozícii.

4. Z čoho pozostávajú príjmy a z čoho výdavky SŠZ? Aké približné percento z celkových výdavkov SŠZ  ide na mládež?

Príjmy sú vyše 2 mil. z ministerstva formou dotácií, 1 mil. poplatky členov za členské, evidenčné a licencie, cca 100 tis. Sk za 2 percentá. Nepočítam poplatky za účasť v súťažiach a participáciu účastníkov na oficiálnych zahraničných súťažiach. Výdavky sú na reprezentáciu dospelých, seniorov a juniorov (Olympiáda, MITROPA, ME, MS,....) cca 700 tis., príspevok na zahraničné súťaže mládeže (MS, ME, MEU, a iné) cca 400 tis., poplatky FIDE a ECU (základný členský vklad, poplatky za ratingovanie, za účasť na súťažiach, za zverejnenie našich hráčov na FRL a za tituly - okolo 10.000 EUR), organizovanie vlastných súťaží 600 tis. Sk, podpora klubov na organizáciu súťaží 100 tis. Sk, podpora STM a tréningových skupín 100 tis. Sk, réžia sekretariátu (mzdy, odvody, telefón, nájomné, stravné,...) 500 tis. Sk, podpora regiónom z členského 250 tis. Sk, ...

5. Čo konkrétne ste za svoje pôsobenie vo funkcii priniesli slovenskému šachu?

To musia posúdiť iní. Ja si cením, že som ustál ťažkú situáciu s dlhmi po roku 2003, zachoval som si tvár a našiel som slušných ľudí, ktorí obetovali svoj čas a osobné ambície pre prospech šachu. Ustál som žaloby proti SŠZ vyplývajúce z vystúpenia z Konfederácie športových zväzov.  Do reprezentácie sa vrátila E.Repková, na Olympiáde nás reprezentujú najlepší hráči za podmienok, ktoré sú v možnostiach SŠZ. Komunikácia s FIDE je na štandardnej úrovni, nie sú problémy s titulmi. Bol som pri zavedení hry s elektronickými hodinami už od roku 2003 v našich súťažiach a bol som pri realizácii projektu 16 elektronických šachovníc, ktoré sú majetkom SŠZ. Bol som pri tom, keď bol SŠZ prijatý do Slovenského olympijského výboru.

6. Čo osobne považujete za svoj najväčší úspech/neúspech vo funkcii?

Rozbehla sa činnosť s mládežou na celom Slovensku, mládežnícka špička má viac príležitostí hrávať so seberovnými. Neminul som zbytočne žiadne peniaze, neprevzal som žiadne Radou schválené odmeny. Naopak, nezohnal som generálneho sponzora, ktorý by nalial do zväzovej kasy aspoň 7 miestnu sumu.

7. Ktoré sú aktuálne/pripravované témy, ktorými sa zaoberá SŠZ?

Aktuálne treba uzavrieť rok 2008, vyúčtovať dotácie z MŠ, pripraviť projekty pre nové dotácie v roku 2009. Dôsledne treba pripraviť Konferenciu v máji 2009, aby nový VV SŠZ dostal čistý stôl a mohol realizovať svoje predstavy bez nutnosti riešiť nejaké neblahé dedičstvo. Súčasný VV SŠZ teda nie je situácii pripravovania zásadných zmien, keďže je to už len necelý polrok do Konferencie.

8. Ako hodnotíte rozvoj šachu v SR za posledné roky v porovnaní s krajinami EÚ?

V oblasti reprezentácie sme v kompletnom zložení schopní hrať takmer s kýmkoľvek. Mládež má dobré výsledky v najnižších kategóriách, či sme to schopní preniesť do veku 14 – 18 rokov, ukáže čas. Veľmi by ma potešilo, keby sme získavanie titulov posunuli aspoň o 2 roky skôr, napr. už len ako v okolitých krajinách Maďarsku, Poľsku a ČR.

9. Ako ste spokojný s výsledkom našich mužov a žien na práve skončenej olympiáde?

Predovšetkým treba povedať, že model švajčiaráku pre Olympiádu, tak ako bol použitý v Drážďanoch, je nezmysel. Takmer sme sa nestretli so seberovnými súpermi. Muži ma prekvapili veľmi príjemne, pretože mať v družstve Sergeja v jeho súčasnej forme, je záruka výsledku i pohody. Po 8.kole 6 výhier a 10.miesto. Škoda záveru, pretože po remíze s Bieloruskom sme dostali silných Francúzov a ešte silnejších Indov. Okrem Sergeja treba vyzdvihnúť aj J.Markoša a P.Vavráka, ktorému chýbal polbod na veľmajstra. U žien bol rovnako ako u mužov rozhodujúci výkon 1.šachovnice, kde E.Repková korunovala svoju dobrú Olympiádu výhrou s Muzychuk a družstvo po výhre v kľúčovom zápase so Slovinskom obsadilo príjemné 16.miesto. V miniolympiáde proti ČR sme vyhrali v oboch kategóriách.

10. Aké sú Vaše ďalšie koníčky, záľuby okrem šachu?

Mojou „hlavnou záľubou“ je moja rodina. Šachu som však obetoval takmer všetky nedele (niekedy aj soboty), takže to už budem veľmi ťažko naprávať. Keď „náhodou“ nie je nejaká šachová akcia, angažujem sa v aktivitách Manželských stretnutí, ktoré mi dávajú duchovné občerstvenie a obohatenie cez rodiny uznávajúce iné rebríčky hodnôt a priority ako som mal ja donedávna.

Otázky: Michal Vrba

Odpovede: Karol Pekár

Poznáte aj vy šachovú osobnosť, ktorú by sme mali vyspovedať? Pošlite nám tip!